برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
دانلود پایان نامه دلالت های معنایی در فیلم های سینمایی ، تحلیل نشانه شناسی عناصر ارتباطی فیلم ” جدای

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه علامه‌ طباطبایی

دانشکده علوم اجتماعی

 

عنوان : دلالت های معنایی در فیلم های سینمایی ، تحلیل نشانه شناسی عناصر ارتباطی فیلم ” جدایی نادر از سیمین ” 

 

استاد رهنما:

دکتر مهدیزاده

استاد مشاور:

دکتر افخمی

 

                       

زمستان 93

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

فیلم یکی از وسایل ارتباط جمعی است، این ابزار ِارتباطی گونه‌ای از رسانه‌های دیداری /  شنیداری است و بدین‌ترتیب دو حس مهم آدمی چشم و گوش را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد؛ از آنجا که پدیده‌های پیرامونی تنها از طریق حواس پنجگانه دریافت می‌شود به نظر می‌رسد گریزی هم از فرایند عینیت یافتن پدیده‌ها به واسطه‌ی حواس وجود ندارد، در دنیای معاصر بیشتر رسانه‌ها در راستای حواس آدمی ساخته شده‌اند و در این میان رسانه‌های دیداری / شنیداری نقش مهمی را بازی می‌کنند. هر رسانه‌ای به یاری حواس آدمی متنی را به عینیت می‌رساند به عبارتی دقیق‌تر یک متن عینیت نخواهد یافت مگر اینکه در درون رسانه‌‌ای ‌تولید و از طریق رسانه‌ای دیگر دریافت شود. هر رسانه رمزگان ِمخصوص به خود را دارد که همراه متن ِتولید شده، دریافت و تقسیر می‌شوند. فیلم نیز به عنوان یک رسانه رمزگان ویژه‌ی خود را دارد و متنی را نیز به کمک آن‌ها تولید می‌کند. یکی از روش‌هایی که توانایی بالایی برای خوانش و تحلیل متون دارد نشانه‌شناسی است، این روش در پی دست‌یابی به عملکرد‌های تولید به واسطه زبان و بازنمایی است. هدف این پژوهش کاوشی در نشانه‌شناسی با رویکردی ارتباطی  و استفاده از توانایی این روش برای تحلیل یک فیلم است. به دنبال این هدف، ابتداء شناختی از این دانش و پیشینه‌ی تاریخی‌اش در کنار تعریفی از چگونگی  تولید و تفسیر معنا ارائه گردیده و سپس به یاری این شناخت، مفهوم‌های بنیادین نشانه‌شناسی فیلم نیز توضیح داده شده و نهایتاً  با دیدی دیگر روش نشانه‌شناسی و نحوه‌ی استفاده از این روش در خوانش متون دلالت‌گر را معرفی کرده‌‌ایم. در بخش کاربردی نشانه‌شناسی، فیلم «جدایی نادر از سیمین» گزینش شده‌است تا در جایگاه عمل، این روش را در دانش ارتباطات بازتعریف کنیم.

واژگان کلیدی: نشانه‌شناسی، نشانه‌شناسی فیلم، برجسته‌سازی، رمزگذاری و رمزگشایی، تحلیل بینامتنی، جانشینی و همنشینی، فیلم جدایی نادر از سیمین.

 

فهرست مطالب

عنوان …………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

فصل اول

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

طرح مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

اهداف ………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

ضرورت ……………………………………………………………………………………………………………………………… 4

فصل دوم

مبانی نظری …………………………………………………………………………………………………………………………. 6

پرسش‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

مفاهیم ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

فصل سوم

روش  تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 62

جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………. 68

نمونه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 68

فصل چهارم

تحلیل داده‌ها ………………………………………………………………………………………………………………………. 69

فصل پنجم

نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………………….. 100.

پیشنهاد …………………………………………………………………………………………………………………………….. 102

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………… 103

 

فهرست شکل‌ها

شکل …………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

شکل 1  رویکردهای معناشناسی ………………………………………………………………………………………………….. 6

شکل 2 الگوی سوسور از نشانه …………………………………………………………………………………………………… 9

شکل 3 چارچوب یلمزلف ………………………………………………………………………………………………………… 12

شکل 4 رابطه‌ی بین نشانه‌ها ………………………………………………………………………………………………………. 13

شکل 5 مراتب دلالت ……………………………………………………………………………………………………………… 15

شکل 6 محورهای‌ همنشینی و جانشینی ………………………………………………………………………………………….. 16

شکل 7 محورهای یاکوبسن ………………………………………………………………………………………………………. 16

شکل 8 مثلث نشانه‌ای ……………………………………………………………………………………………………………. 21

شکل 9 الگوی ارتباطی یاکوبسن …………………………………………………………………………………………………. 27

شکل 10 عناصر و کارکردهای الگوی ارتباطی ِیاکوبسن ……………………………………………………………………….. 28

شکل 11 الگوی هال از چرخش معنا …………………………………………………………………………………………… 30

شکل 12 تقسیم‌بندی رسانه‌ها …………………………………………………………………………………………………… 36

 

 

فهرست عکس‌ها

عکس …………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

عکس 1 آغاز فیلم …………………………………………………………………………………………………………….. 105

عکس 2 پیانو فروخته شده …………………………………………………………………………………………………. 105

عکس 3 نادر …………………………………………………………………………………………………………………….. 106

عکس 4 سیمین ……………………………………………………………………………………………………………….. 106

عکس 5 راضیه …………………………………………………………………………………………………………………. 107

عکس 6 حجت ………………………………………………………………………………………………………………….. 107

عکس 7 ترمه و پدربزرگش …………………………………………………………………………………………………. 108

عکس 8 سمیه ……………………………………………………………………………………………………………………. 108

عکس 9 اعظم ……………………………………………………………………………………………………………………. 109

عکس 10 بازپرس ……………………………………………………………………………………………………………… 109

عکس 11 نمایش دادگاه 1 ………………………………………………………………………………………………….. 110

عکس 12 نمایش دادگاه 2 ………………………………………………………………………………………………….. 110

عکس 13 ماکت خانه‌ی ترمه ………………………………………………………………………………………………. 111

عکس 14 سیگار کشیدن سیمین ………………………………………………………………………………………….. 111

عکس 15 مادر و بچه‌ای تنها ………………………………………………………………………………………………. 112

عکس 16 پایان فیلم ………………………………………………………………………………………………………….. 112

 

فصل اول

 

مقدمه:

ارتباط در معنای همگانی خود، مجموعه پیچیده و سازمان‌یافته‌ای است که جنبه‌های انسانی و فن‌آوریک بسیار انبوهی دارد. در دانش ارتباطات (با یک تعریف کلی) ارتباط؛ فرایندی است که در آن، پیام از فرستنده به گیرنده منتقل می‌گردد؛ به بیانی دیگر به گردش پیام بین پیام‌دهنده و پیام‌گیرنده مربوط می‌شود. جرج هربرت کولی ارتباط را سازوکاری می‌داند که روابط انسانی برپایه و به‌وسیله‌ی آن بوجود می‌آید. ولی واژه ارتباطات به‌صورت جمع به مطالعه پیرامون اجزاء و ابزارهای فنی این پدیده می‌پردازد. در ارتباط، رسانه نقشی حیاتی‌ای برعهده دارد چه این رسانه‌ها هستند که پیامی را تولید و همچنین دریافت می‌کنند. در گام نخست رسانه‌ها می‌توانند دیداری یا شنیداری یا آمیزه‌ای از این دو باشند و نیز اگر دیداری باشند می توانند؛ نوشتاری یا تصویری (ثابت یا متحرک) یا هر دو را دارا باشند. با این توضیحات می‌توان این نتیجه را گرفت که رسانه‌ها به دنبال حواس آدمی ساخته شده‌اند؛ یک رسانه ممکن است یک یا چند حس آدمی را درگیر خود کند. امروزه مهمترین رسانه‌ها، رسانه‌های دیداری و شنیداری هستند و بدین‌ترتیب این رسانه‌ها حس بینایی و شنوایی انسان را به تنهایی یا توام با هم به کار می‌گیرند. رسانه‌ها به‌ کارگرفتن حس‌های آدمی را از طریق ابزاری که دارند انجام می‌دهند. برای نمونه روزنامه، ابزاری است که در بخش رسانه‌های شنیداری/ نوشتاری قرار می‌گیرد این ابزار ارتباطی، حس بینایی انسان را مورد استفاده قرار می‌دهد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 387
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 14 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: